Chwilio'r wefan
English

Safle arena gwerth £100 miliwn yn Abertawe i groesawu'r peiriannau cyntaf

Bydd peiriannau cloddio'n symud i safle arena ddigidol arfaethedig gwerth £100 miliwn Abertawe heddiw.

Digital arena

Dyma'r arwydd gweladwy cyntaf bod cynlluniau'n mynd rhagddynt ar gyfer y lleoliad uwch-dechnoleg gyda lle ar gyfer 3,500 o bobl a'i elfennau cysylltiedig sy'n cynnwys cynllun datblygu cam 1 Abertawe Ganolog.

Diben gwaith yr wythnos nesaf yw palu nifer o dyllau arbrofol bach yn y clawdd gwair ar ochr y Marina ger maes parcio'r LC.

Bydd y rhain yn galluogi peirianwyr i archwilio rhannau isaf wal gerrig restredig Gradd 2 hen reilffordd sy'n rhedeg y tu ôl i'r clawdd ar hyd y maes parcio.

Bydd yr ymchwiliad safle'n helpu i gyfeirio dyluniad yr arena a'r ardal gyfagos a fydd yn ardal defnydd cymysg.

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Mae dyfodiad y peiriannau hyn yn cadarnhau bod arena ddigidol newydd ein dinas yn fwy na gweledigaeth."

Bydd y peiriannau palu ar y safle rhwng 5 a 15 Mehefin, gyda Padstone Consulting o Lundain yn goruchwylio'r gwaith.

Bydd peirianwyr yn palu pum twll arbrofol hyd at 4m o hyd, y bydd y peirianwyr adeileddol yn dewis y lleoliadau penodol. Cymerir gofal i gadw unrhyw eitemau a gloddir a all fod o ddiddordeb archaeolegol.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM