Chwilio'r wefan
English

Rhannu eich barn ar Abertawe Ganolog

Mae Cyngor Abertawe'n gofyn i'r cyhoedd am fwy o adborth ar ei gynlluniau terfynol ar gyfer cam 1 datblygiad Abertawe Ganolog yng nghanol y ddinas.

Digital arena

Bydd dyluniadau manwl ar gyfer y cam cyntaf gwerth £100 miliwn yn cael eu harddangos i'r cyhoedd ddydd Gwener, 15 Mehefin gyda chyfle i gyflwyno adborth a chyfeirio'r cynigion cyn cyflwyno'r cais cynllunio terfynol ddechrau'r haf.

Bydd cam cyntaf y datblygiad nodedig hwn yn cynnwys arena ddigidol arloesol newydd a fydd yn cael ei rheoli gan The Ambassador Theatre Group (ATG), yr arweinydd byd-eang mewn adloniant byw.

Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys parcdir arfordirol newydd - y parc newydd cyntaf yn y ddinas ers oes Victoria. Bydd y parc yn helpu i gysylltu'r ddinas â'i harfordir a'i bae bendigedig, a bydd y datblygiad cyfan yn cyflwyno dros 20,000 metr sgwâr o ardaloedd cyhoeddus i Abertawe.

Bydd mynediad i gerddwyr a chludiant yn yr ardal yn cael eu gwella'n sylweddol gan y cynigion diolch i bont newydd i gerddwyr a fydd yn cysylltu canol y ddinas â'r arena a'r marina. Bydd y bont ar yr un lefel â'r siopau, y caffis a'r bwytai, ac yn cryfhau cysylltiad y ddinas â'i glannau. Bydd bron 1,000 o leoedd parcio ceir yn ogystal â gwelliannau i'r briffordd.

Yn ogystal, bydd gwesty newydd o safon ar safle'r arena. Bydd manylion pellach am y gwesty'n cael eu cyhoeddi'n ddiweddarach, gyda chais cynllunio arfaethedig yn y dyfodol.

I weld y cynlluniau arloesol ac i fynegi eich barn, ewch i'r cyfeiriad canlynol:

Lleoliad: Neuadd Eglwys Dewi Sant, St David's Place, Abertawe SA1 3NG.

Pryd: Dydd Gwener 15 Mehefin

Amser: 9.30am tan 8pm

Hefyd, o 13 Mehefin, byddwch yn gallu gweld y byrddau arddangos a chyflwyno eich adborth ar y wefan www.swanseacentral.info.

Yn dilyn adborth, bydd Cyngor Abertawe a'i dîm prosiect yn adolygu'r cynigion terfynol, gan ystyried barn gyhoeddus cyn cyflwyno cais cynllunio ddechrau'r haf. 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM