Chwilio'r wefan
English

Cofrestrwch yn awr ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral

Mae cannoedd o redwyr iau'n paratoi ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral arobryn eleni.

Swansea Bay 10k

Mae'n amser i gofrestru ar gyfer y rasys iau sy'n hynod boblogaidd ac sy'n cynnwys pellterau gwahanol i'r rhai sydd yn y prif ddigwyddiad ar gyfer oedolion.

Bydd pobl ifanc sydd wedi cofrestru erbyn mis Awst yn derbyn crys-t ar gyfer y ras ynghyd a medal, tystysgrif a bag rhoddion ar ôl iddynt groesi'r llinell derfyn.

Mae cannoedd o bobl eisoes wedi cofrestru ar gyfer y brif ras a bydd y digwyddiad iau yn herio pobl ifanc yn y rasys 1k, 3k neu 5k, gan ddibynnu ar eu grŵp oedran.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn un o drysorau rhaglen ddigwyddiadau flynyddol y ddinas, ac mae nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan neu'n dod i wylio'n cynyddu bob blwyddyn.

"Dewiswyd 10k Bae Abertawe Admiral fel y ras 10k orau yng Nghymru yng ngwobrau rhedeg 2018 ac rydym yn falch o'r teitl hwn sy'n dilyn pleidlais rhedwyr sydd wedi cymryd rhan yn y ras eu hunain oherwydd ei fod yn adlewyrchu safon y digwyddiad.

"Mae'r wobr hon yn profi bod hwn yn ddigwyddiad sy'n hynod boblogaidd ac mae digon o amser ar ôl i chi ymarfer cyn y diwrnod mawr ar 16 Medi, p'un a ydych yn rhedwr iau neu'n oedolyn."

Gallwch gofrestru yn awr ar gyfer y rasys iau sy'n cynnwys ras 1k ar gyfer plant 11 oed ac iau, ras 3k ar gyfer plant rhwng 9 a 14 oed a ras 5k ar gyfer pobl ifanc rhwng 15 a 21 oed. Pris cynnar i gofrestru am y ras yw £6.50 ond bydd y pris yn cynyddu ar 1 Gorffennaf felly brysiwch!

Roedd darpar gyfranogwyr yn gallu cofrestru ar gyfer y brif ras yn syth ar ôl i'r digwyddiad orffen y llynedd a'r pris cynnar i gofrestru yw £22 ar gyfer rhedwyr sy'n aelodau a £24 ar gyfer rhedwyr nad ydynt yn aelodau. Bydd y cynnig cynnar ar gyfer y brif ras yn dod i ben ar 11 Mehefin.

I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i www.swanseabay10k.com/cy


Wedi'i bweru gan GOSS iCM