Chwilio'r wefan
English

Bydd llwyddiant y Penwythnos Mwyaf yn hybu diwydiannau creadigol y ddinas

Disgwylir i lwyddiant Y Penwythnos Mwyaf barhau yn noniau creadigol a menter miloedd o blant a phobl ifanc lleol.

Biggest_weekend

O ganlyniad i gydweithredu rhwng y BBC, Cyngor Abertawe a phartneriaid lleol megis Hwb Cerddoriaeth Abertawe, disgwylir i'r digwyddiad gael effaith ar y ddinas am fisoedd a blynyddoedd i ddod.

Yn y cyfnod cyn Y Penwythnos Mwyaf, sefydlwyd cyfres o weithdai a digwyddiadau gan rai o droellwyr disgiau gorau BBC Radio 1, arweinwyr cerddoriaeth ac arbenigwyr technegol er mwyn annog pobl ifanc i feddwl am yrfa yn y diwydiannau creadigol.

Yn ystod Y Penwythnos Mwyaf, cafodd 25 o bobl ifanc gyfle i ddarganfod sut i ddarlledu gŵyl gerddoriaeth o'r radd flaenaf sy'n cynnwys rhai o'r enwau mwyaf yn y busnes i filiynau o gefnogwyr.

A sefydlwyd prosiect Horizon y BBC, sef menter ar gyfer cefnogi talent gerddorol leol drwy arddangos cyfleoedd a chysylltiadau yn y diwydiant, yn y ddinas o ganlyniad i'r ddigwyddiad, Y Penwythnos Mwyaf.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae manteision yr ymdrech hon eisoes i'w gweld oherwydd mae map o leoliadau cerddoriaeth wedi cael ei greu fel bod pobl yn gallu gweld yn hawdd lle gallant wrando ar y gerddoriaeth fyw yn Abertawe. Rydym hefyd yn cydweithio â cherddorion lleol a'r Gymdeithas Hawliau Perfformio er mwyn hyrwyddo a gwella lleoliadau lleol."

Ymwelodd arbenigwyr y BBC â 10 ysgol, gan sgwrsio â 2,000 o bobl ifanc am yrfaoedd yn y diwydiant creadigol. Yn ogystal â hynny, cynhaliwyd bron 60 o ddigwyddiadau yn Theatr y Grand Abertawe ar gyfer 1,000 ychwanegol o bobl ifanc â diddordeb mewn cerddoriaeth, ffilmiau, teledu a marchnata digidol.

Mae 30 o bobl leol hefyd wedi ymgymryd â rôl wirfoddol gan gefnogi'r sîn gerddoriaeth fyw a bydd Wal o Enwogion y Byd Cerddoriaeth yn cael ei phaentio gan yr artist, Pure Evil, o Abertawe, er mwyn dathlu Abertawe a thalent Gymreig.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Roedd Y Penwythnos Mwyaf gan BBC Music yn ddigwyddiad ardderchog. Rydym yn gobeithio mai dechrau rhywbeth mwy yw hwn ar gyfer y diwydiannau creadigol yn ein dinas."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM