Chwilio'r wefan
English

Rydych yn siŵr o gael diwrnod gwych yn Abertawe, yn ôl TripAdvisor

Mae ymwelwyr ag Abertawe yn siŵr o gael diwrnod gwych, yn ôl teithwyr eraill sydd eisoes wedi bod yma.

Oystermouth Castle from above

Tystiolaeth lafar yw'r ffordd orau o greu argraff ar bobl a dyna'r union beth y mae nifer o brif leoliadau diwylliannol y ddinas yn elwa ohono ar ôl ennill Tystysgrif Rhagoriaeth nodedig Trip Advisor.

Bellach yn ei hwythfed flwyddyn, mae'r Dystysgrif Rhagoriaeth yn anrhydeddu busnesau lletygarwch sydd wedi cael adolygiadau gwych ar wefan deithio fwyaf y byd, sef TripAdvisor.

Y chwe atyniad y mae Cyngor Abertawe'n berchen arnynt ac yn eu rheoli sydd wedi ennill y dyfarniad eleni yw: Neuadd Brangwyn, Canolfan Dylan Thomas, Oriel Glynn Vivian, Theatr y Grand, Castell Ystumllwynarth ac Amgueddfa Abertawe.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n wych bod TripAdvisor yn cydnabod ein gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol unwaith eto.

"Nid oes dim ffordd well o roi gwybod am yr atyniadau gwych sydd ar gael yn ein dinas nag adolygiadau pobl sydd wedi bod yma.

"Mae twristiaeth yn werth £417m y flwyddyn i'n dinas ac yn cefnogi mwy na 5,000 o swyddi, felly mae'r gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a ddarperir yn y lleoliadau'n llawn haeddu'r gymeradwyaeth fawr hon gan TripAdvisor.

Cyflwynir y Dystysgrif Rhagoriaeth i oddeutu 10% o'r holl fusnesau ar wefan TripAdvisor sydd wedi cael adolygiadau gwych yn gyson dros y flwyddyn ddiwethaf. Nid oes unrhyw broses ymgeisio ac mae'r dystysgrif yn cael ei hennill dros amser.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad, rhaid i fusnes: gynnal sgôr gyffredinol ar TripAdvisor o bedwar neu fwy allan o bump a chael nifer gofynnol o adolygiadau.

Ceir mwy o wybodaeth am leoliadau diwylliannol Cyngor Abertawe yn www.abertawe.gov.uk/hamdden


Wedi'i bweru gan GOSS iCM