Chwilio'r wefan
English

Bydd Abertawe'n llawn lliwiau eto eleni wrth i flodau gwyllt flodeuo mewn dros 200 o leoliadau yn y ddinas

Mae hadau wedi cael eu plannu ar gylchfannau, ar ymylon ffyrdd, mewn parciau a thirnodau amlwg.

Guildhall wildflowers

Mae hyn wedi cael ei ariannu gan Gyngor Abertawe, rhai cynghorau cymuned ac aelodau wardiau lleol drwy eu lwfansau amgylcheddol.

Mae'r lleoliadau y mae'r hadau wedi cael eu plannu ynddynt, sef ardal sy'n gyfwerth â saith cae pêl-droed, yn cynnwys rotwnda Neuadd y Ddinas a llawer o brif lwybrau yn Abertawe a'r cyffiniau.

Mae'r blodau gwyllt o gwmpas y rotwnda wedi cael eu hariannu gan yr artist Marc Rees, sef y dyn a greodd y cynhyrchiad theatr pum niwrnod uchelgeisiol, "Nawr yr Arwr", a fydd yn cael ei lwyfannu yn Abertawe ym mis Medi er mwyn nodi canmlwyddiant ers blwyddyn olaf y Rhyfel Byd Cyntaf.

Meddai'r Cyng. Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'n gynllun ardderchog gan ei fod yn codi hwyliau pobl, yn gwella golwg y ddinas ac yn rhoi hwb i fioamrywiaeth drwy ddenu mwy o wenyn a pheillwyr eraill i ardaloedd trefol."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM