Chwilio'r wefan
English

Abertawe yn chwifio'r faner ar gyfer noson allan wych (unwaith eto)!

Mae canol dinas Abertawe wedi llwyddo i gadw statws pwysig y Faner Borffor ar gyfer 2018.

Purple flag logo

Mae'r Gymdeithas Rheoli Trefi a Dinasoedd yn gyfrifol am y Faner Borffor, statws sy'n gwobrwyo canol dinasoedd lle gall ymwelwyr ddisgwyl noson ddifyr, amrywiol, ddiogel a phleserus allan.

Cyflwynwyd y statws i ganol dinas Abertawe am y tro cyntaf dair blynedd yn ôl i gydnabod rhagoriaeth ei economi gyda'r hwyr a'r nos rhwng 5pm a 5am.

Mae partneriaid sy'n cymryd rhan wrth reoli economi gyda'r hwyr a'r nos Abertawe'n cynnwys Cyngor Abertawe, BID (Rhanbarth Gwella Busnes) Abertawe, Heddlu De Cymru, Bugeiliaid Stryd Abertawe, Ambiwlans Sant Ioan, Gŵyl Ryngwladol Abertawe, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cymdeithas Perchnogion Tacsis Abertawe, llawer o fusnesau canol y ddinas, First Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Grŵp Tai Coastal a sawl datblygwr lleol.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n hyfryd ein bod wedi cadw statws pwysig y Faner Borffor am flwyddyn arall.

"Mae'r llwyddiant hwn yn destun boddhad gan ei fod yn adlewyrchu'r holl waith caled a wneir i sicrhau bod ymweld â'r ddinas gyda'r hwyr a'r nos yn brofiad mor fywiog, diogel, amrywiol a phleserus â phosib.

"Rydym wedi ennill y statws rhwng 2015-2017 ac roeddem yn benderfynol o'i hawlio eto. Mae'r holl bartneriaid yn cydweithio ar ein cais Baner Borffor ac yn arwain strategaeth ar gyfer gwella parhaus economi'r hwyr a'r nos yng nghanol ein dinas. Mae'r holl bartneriaid sy'n cymryd rhan yn haeddu clod mawr".

Wedi'i bweru gan GOSS iCM