Chwilio'r wefan
English

Uned 4 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 36
Cyfeiriad: Uned 4 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe SA6 8QD
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 5,140 tr sg/4,78 m sg
Pris rhentu: £25,700 y flwyddyn

Sylwadau

Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff, uchder o 5.3m i'r bondo, lle parcio ceir ar y blaen-gwrt ac ardaloedd llwytho.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM