Chwilio'r wefan
English

Uned 1 Llwyn y Graig, Ystâd Ddiwydiannol Garngoch

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda blaen-gwrt amgaeëdig.

Unit 1 Llwyn y Graig

Rhif Adnabod yr Eiddo: 16
Cyfeiriad: Uned 1 Llwyn y Graig, Ystâd Ddiwydiannol Garngoch, SA4 9WG
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 4,848 tr sg/450 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda lleoedd parcio ar y blaen-gwrt amgaeëdig o flaen yr eiddo.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM