Chwilio'r wefan
English

Uned 7 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff.

Unit 7 RVB Park Camffwrd Way

Rhif Adnabod yr Eiddo: 34
Cyfeiriad: Uned 7 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe SA6 8QD
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 4,627 tr sg/430 m sg
Pris rhentu: £23,200 y flwyddyn

Sylwadau

Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff, uchder o 5.3m i'r bondo, lle parcio ceir ar y blaen-gwrt ac ardaloedd llwytho.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM