Chwilio'r wefan
English

4 The Precinct, Cilâ

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos cynllun agored gyda chyfleusterau staff a lle storio ategol.

4 The Precinct Killay

Rhif Adnabod yr Eiddo: 42
Cyfeiriad: 4 The Precinct, Cilâ, Abertawe SA2 7BA
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 835 tr sg/78 m sg
Pris rhentu: £13,500 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos llawr gwaelod cynllun agored gyda storfeydd ategol a chyfleusterau staff. Mae lle storio ychwanegol ar y llawr cyntaf.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM