Chwilio'r wefan
English

Swyddfa Bost Blackpill, 110 Heol y Mwmbwls, Blackpill

AR WERTH: Eiddo defnydd cymysg sy'n cynnwys eiddo llawr gwaelod a weithredir ar hyn o bryd fel Swyddfa Bost. Fflat ddeulawr wedi'i rhannu dros lawr gwaelod a llawr cyntaf.

Blackpill Post Office

Rhif Adnabod yr Eiddo: 46
Cyfeiriad: Swyddfa Bost Blackpill, 110 Heol y Mwmbwls, Blackpill SA3 5AS
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Dawsons: ffoniwch Andrew Cox ar 01792 478907
Maint: 663 tr sg/62 m sg
Pris gwerthu: £395,995 

Sylwadau

Eiddo defnydd cymysg sy'n cynnwys adeilad llawr gwaelod sy'n cael ei weithredu fel Swyddfa Bost ar hyn o bryd. Y tu ôl i'r rhan fasnachol y mae fflat ddeulawr fawr a rennir dros y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf. Yn allanol, mae gan yr eiddo ardd a lle parcio amgaeëdig.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM