Chwilio'r wefan
English

Uned 3, 23 Stryd Nelson, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda lle storio a chyfleusterau ategol.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 36
Cyfeiriad: Uned 3, 23 Stryd Nelson, Abertawe SA1 3QE
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 314 tr sg/29 m sg
Pris rhentu: £18,500 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod gyda lle storio ategol a chyfleusterau i staff yn y cefn.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM