Chwilio'r wefan
English

Cardigan House, Castle Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Mae'r swyddfeydd ar lawr cyntaf Cardigan House.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 43
Cyfeiriad: Cardigan House, Castle Court, Parc Menter Abertawe SA7 9LA
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 9,995 tr sg/929 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r swyddfeydd sydd ar gael ar lawr cyntaf Cardigan House, a cheir mynediad drwy gyntedd mynediad a rennir.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM