Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau Abertawe Ganolog wedi'u datgelu

Mae cynlluniau gwerth £100 miliwni drawsnewid ardal proffil uchel yng nghanol dinas Abertawe'n cael eu datgelu heddiw-a gallwch ddweud eich dweud amdanynt.

ArenaParklandJune2018

Dengys y cynlluniau sut gallai'r arena dan do ddigidol arfaethedig i 3,500 o bobl, y parcdir, y plaza, y bont eang i gerddwyr, y cartrefi a'r mangreoedd manwerthu edrych.

Mae lleoliad y datblygiad enfawr, a adwaenir fel Cam Un Abertawe Ganolog, ar ddwy ochr Heol Ystumllwynarth rhwng y Marina a'r Cwadrant. Bydd ger ymyl adeiladau megis Tesco, Eglwys Dewi Sant a'r LC.

O heddiw gallwch weld y cynigion a chyflwyno'ch adborth ar y wefan yn www.swanseacentral.info.

Ddydd Gwener rhwng 9.30am ac 8pm gallwch weld y dyluniadau a chyflwyno adborth mewn arddangosfa gyhoeddus yn Neuadd Eglwys Dewi Sant, Maes Dewi Sant, Abertawe SA1 3NG.

Bydd Cyngor Abertawe a'i dîm prosiect wedyn yn adolygu'r cynigion terfynol, gan ystyried barn y cyhoedd, cyn cyflwyno cais cynllunio'r haf hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM