Chwilio'r wefan
English

Cam mawr ymlaen o ran adfywio Abertawe

Mae disgwyl i Gyngor Abertawe roi hwb gwerth £10miliwn tuag at drawsnewid y ddinas.

ArenaParklandJune2018

Bydd y cyllid, a ddaw o gyllideb gyfalaf bresennol y cyngor, yn helpu i gyflawni'r camau nesaf o ran cynlluniau gwych megis:

  • Abertawe Ganolog - gan gynnwys yr arena ddigidol a pharcdir arfordirol 
  • Cynllun ceir cebl ar Fynydd Cilfái - gyda gweithgareddau eithriadol megis gwifrau sip
  • Adfywio Gwaith Copr yr Hafod - gyda Wisgi Penderyn
  • Sgwâr y Castell  - gyda mwy o fannau gwyrdd
  • Ffordd y Brenin - gan gynnwys ei pharcdir dinesig a phentref digidol.

Gofynnir i Gabinet y cyngor gymeradwyo'r cyllid yn ei gyfarfod ddydd Iau 21 Mehefin.

Meddai Arweinydd y Cyngor Rob Stewart, "Rydym am greu dinas ac economi fywiog a dichonol; bydd ein cynlluniau adfywio'n cyflawni hyn. Bydd y cynlluniau'n helpu i adennill y £158 miliwn o wariant gan bobl Abertawe sy'n cael ei golli gan y ddinas.

"Rydym bellach ar y blaen fel datblygwr ac fel galluogwr prosiectau - a byddwn yn parhau i fwrw ati."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM