Chwilio'r wefan
English

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael cefnogaeth ychwanegol gan y cyngor

Gallai cymorth ychwanegol gael ei roi i bobl ifanc yn Abertawe sydd wedi gadael gofal cyn bo hir.

Guildhall

Mae cynigion i sicrhau na fydd yn rhaid i bobl ifanc sy'n gadael gofal rhwng 18 a 25 oed dalu treth y cyngor wrth iddynt ddechrau byw'n annibynnol.

Mae Cyngor Abertawe wedi cael ei ganmol yn ddiweddar oherwydd y ffordd y mae'n cefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal. Nid oes rhaid i lawer ohonynt dalu unrhyw dreth y cyngor eisoes am resymau amrywiol megis amgylchiadau ariannol sy'n rhoi'r hawl iddynt dderbyn gostyngiad treth y cyngor, neu ostyngiadau person sengl gan eu bod yn byw ar eu pennau eu hunain.

Bydd y newid hwn yn sicrhau y bydd y rhai sy'n gorfod talu peth treth y cyngor ar ôl i'r gostyngiadau hyn gael eu hystyried yn cael eu trin yn yr un ffordd â'r rhai nad ydynt yn gorfod talu.

Mae adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet y cyngor ar 21 Mehefin yn cymeradwyo'r uchod.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, sydd hefyd yn Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Ariannol, "Mae Cyngor Abertawe'n falch o'i rôl fel rhiant corfforaethol i'r bobl ifanc hyn sydd eisoes wedi profi adfyd mawr ac rydym eisiau'r un canlyniadau i'r rhai rydym yn gofalu amdanynt ag y bydd pob rhiant da eisiau ar gyfer ei blant."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM