Chwilio'r wefan
English

3,000 yn dod i'r ddinas i gael cyngor gyrfaoedd

Bydd mwy na 3,000 o fyfyrwyr o 21 o ysgolion yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn dod i'r LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ddydd Iau i siarad â chyflogwyr mawr, rhoi cynnig ar weithgareddau galwedigaethol amrywiol gyda cholegau lleol a siarad â darparwyr hyfforddiant a phrifysgolion.

Gyrfa Cymru sy'n llwyfannu'r ŵyl gyrfaoedd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10, y mae llawer ohonynt newydd sefyll eu harholiadau TGAU.

Bydd yn agored i ddisgyblion Blwyddyn 10 a myfyrwyr colegau addysg bellach rhwng 9am a 3pm ac i rieni a gwarcheidwaid o 3pm tan 6pm.

O ganlyniad i'r nifer mawr o goetsis a bysus y bydd eu hangen i gludo'r bobl ifanc i'r digwyddiad, bydd maes parcio'r LC yn cael ei ddefnyddio fel man gollwng a chasglu drwy'r dydd, felly bydd ar gau i'r cyhoedd ar 21 Mehefin tan 3pm.

Meddai'r Cyng. Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Reoli'r Amgylchedd ac Isadeiledd, "Bydd meysydd parcio eraill ar gael ar gyfer cerbydau nad ydynt yn ymwneud â'r ŵyl ger Eglwys y Santes Fair ac yn Stryd Paxton, East Burrows a Heol Trawler.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM