Chwilio'r wefan
English
Ffon

Pwynt Cais Unigol (SPOR) i Wasanaethau Ymyrryd yn Gynnar

O fis Medi 2017, newidiodd y gwasanaethau ymyrryd yn gynnar y ffordd y mae teuluoedd yn cael mynediad at wasanaethau ac ymyriadau.

Nid oes angen atgyfeiriadau ar gyfer pob un o'n gwasanaethau unigol mwyach. Anogir teuluoedd a gweithwyr proffesiynol i ffonio llinell ffon SPOR er mwyn trafod eu hanghenion ac i wirio eu bod wedi'u cysylltu a'r gwasanaeth a/neu'r ymyriad mwyaf addas sydd ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys sesiynau galw heibio, grwpiau, cefnogaeth un i un y Tim Partneriaeth Teuluoedd, Tim am y Teulu, Jig-so a'r Tim Datblygu Iaith Gynnar.

Gellir ffonio SPOR ar 01792 635400 ac mae staff yno i ateb eich galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am ac 1.00pm.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM