Chwilio'r wefan
English

Canol dinas Abertawe'n croesawu Sioe Awyr Cymru

Mae perchnogion siopau, bwytai a thafarnau canol dinas Abertawe'n paratoi at groesawu miloedd o ymwelwyr â Sioe Awyr Cymru'n hwyrach y mis hwn.

Sioe Awyr Genedlaethol Cymru

Mae masnachwyr yn edrych ymlaen at benwythnos prysur wrth i ymwelwyr o Gymru a'r tu hwnt ddod i'r ddinas am ddeuddydd o atyniadau am ddim yn yr awyr ac ar y ddaear.

Dywedodd Russell Greenslade, Prif Weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (BID), fod y digwyddiad blynyddol yn brif atyniad ar gyfer Abertawe a busnesau yng nghanol y ddinas a fydd yn agor eu drysau i ymwelwyr â'r digwyddiad a siopwyr fel ei gilydd.

Meddai, "Mae'r Sioe Awyr yn em yng nghoron Bae Abertawe ac rydym yn falch o'i gweld yn dychwelyd. Cynhelir y sioe hon ar ddechrau'r haf yn Abertawe a bydd busnesau'n paratoi ar gyfer nifer mawr o ymwelwyr.

"Mae digwyddiadau fel hyn ac fel Y Penwythnos Mwyaf gan BBC Music yn helpu i ddod ag enwogrwydd i Abertawe, gan dynnu sylw pobl at y ddinas a'u hannog i ddychwelyd i Abertawe a dechrau'r haf mewn ffordd gyffrous.

"Er bydd y ffyrdd sy'n arwain at y ddinas yn brysur oherwydd cau ffyrdd dros dro yn ystod y penwythnos hwnnw, bydd y ddinas ar agor am fusnes i'r rhai sydd eisiau dod i'r bwytai, y caffis a'r siopau gwych sydd ar gynnig ac sydd dafliad carreg yn unig o gyffro'r Sioe Awyr."

Bydd Tîm Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe ar safle'r Sioe Awyr yn hyrwyddo busnesau yng nghanol y ddinas i ymwelwyr â'r digwyddiad drwy'i frand, sef Calon Fawr Abertawe.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Y llynedd, denodd y Sioe Awyr fwy o ymwelwyr nag erioed, sef 250,000 ac rydym yn disgwyl hyd yn oed mwy o ymwelwyr eleni.

"Amcangyfrifwyd bod gwerth yr effaith economaidd yn fwy nag £8 miliwn ac rydym yn hyderus y bydd ymwelwyr yn mwynhau croeso'r siopau, y tafarnau a'r bwytai yng nghanol ein dinas ynghyd â'r sioe am ddim yn yr awyr.

"Gyda'i gilydd, maent yn profi bod llawer o bethau i'w gwneud a'u gweld yn Abertawe'r haf hwn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM