Chwilio'r wefan
English

Uned 16 Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys uned ddiwydiannol a swyddfa ar wahân mewn iard ddiogel.

Cyfeiriad: Uned 16 Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe SA6 8QF
Asiant(iaid): Ystadau Strategol, Cyngor Abertawe. Ffoniwch Nicola Palmer ar 01792 635020 neu e-bostiwch nicola.palmer@swansea.gov.uk
Daliadaeth: Lesddaliad
Pris rhentu: Dan gynnig

Sylwadau

Mae'r eiddo ar hyd Ffordd Kemys ym Mharc Menter Abertawe. Mae'r eiddo'n cynnwys uned ddiwydiannol a swyddfa ar wahân mewn iard ddiogel. Uchafswm maint y bargodion - 3.7 metr, isafswm maint y bargodion - 3.2 metr.

Maint y warws - 1,650 troedfedd sgwâr

Maint y swyddfa - 172 troedfedd sgwâr

Mae'r eiddo ar gael i'w osod ar brydles ar amodau atgyweirio ac yswirio llawn a'r rhent yw £9,500 y flwyddyn, am dymor i'w drafod. Mae gan yr eiddo werth trethadwy o £8,800 ar hyn o bryd.

Comisiynwyd Tystysgrif Perfformiad Ynni a bydd ar gael er gwybodaeth yn fuan.

 

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM