Chwilio'r wefan
English

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Cafodd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Abertawe ei gymeradwyo gan gyfarfod o'r Cyngor llawn ar 23 Tachwedd 2017 a derbyniodd gymeradwyaeth ffurfiol Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar 23 Mai 2018.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch a Sarah Hughes

WESP 2014 - 2017

Partneriaeth Addysg Cymraeg Abertawe yw'r bartneriaeth sydd yn arwain ar waith Cymraeg mewn Addysg yn Abertawe.

Arolwg cyn-ysgol

Yn ôl rheoliadau Llywodraeth Cymru, rhaid i awdurdodau lleol gynnal arolwg o'r galw am addysg Gymraeg o leiaf pob tair blynedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM