Chwilio'r wefan
English

Bydd llong deithio sy'n gallu cario hyd at 620 o deithwyr o'r Almaen yn docio yn Abertawe y mis nesaf

Bydd yr MS Amadea sy'n 193 metr o hyd yn ymweld â'r ddinas ar 20 Gorffennaf fel rhan o'i thaith pythefnos o hyd o gwmpas Ynysoedd Prydain.

MS Amadea

Mae Cyngor Abertawe wedi gweithio gyda Cruise Wales ac Associated British Ports i ddenu a threfnu'r ymweliad.

Unwaith y bydd yn cyrraedd Abertawe, cynigir cyfleoedd i'r bobl o'r Almaen sydd ar eu gwyliau ymweld â chanol dinas Abertawe, y Mwmbwls a phenrhyn Gŵyr neu i fynd ymhellach ac ymweld â rhai o atyniadau allweddol eraill Cymru.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae ffigurau diweddar yn dangos yr oedd twristiaeth gwerth £417.85 miliwn i'n hardal y llynedd ac yr oedd hyn 1.7% yn fwy nag yn 2016.

"Mae ymwelwyr ag Abertawe yn dod o bedwar ban byd, ond rydym yn arbennig o falch i dderbyn y teithwyr a fydd yn hwylio ar yr MS Amadea ac rydym yn awyddus i groesawu llawer mwy o longau teithio yn y dyfodol."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM