Chwilio'r wefan
English

Ymunwch â ni yn Sioe Awyr fwyaf a gorau Cymru

Sioe Awyr Cymru'r penwythnos hwn fydd y sioe fwyaf a gorau erioed, gydag atyniadau newydd yn yr awyr a mwy o gyffro ar y ddaear.

airshow_crowd

Disgwylir tua 250,000 o bobl yn Abertawe ar gyfer y digwyddiad sy'n para deuddydd ac yn cynnwys sêr yr awyr megis y Red Arrows, Hedfaniad Coffa Brwydr Prydain ac awyrennau o'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae'r digwyddiad eleni'n dathlu sefydlu'r Awyrlu Brenhinol ym 1918, mae'n dathlu canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae'n cynnwys Diwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn am ganol dydd yn y Senotaff ar lan môr Abertawe.

Bydd miloedd o leoedd parcio ar gael ar gyfer yr ymwelwyr, yn amrywio o leoedd parcio newydd, dynodedig ym maes parcio a theithio'r Sioe Awyr yn Stiwdio'r Bae ar Ffordd Fabian, i leoedd parcio premiwm yn y Rec.

Atgoffir ymwelwyr i beidio â pharcio mewn cilfachau parcio i breswylwyr, ar linellau melyn dwbl neu mewn ardaloedd eraill lle mae cyfyngiadau parcio'n bodoli oherwydd bydd swyddogion gorfodi sifil yn gweithio ar y ddau ddiwrnod.

Bydd canol dinas Abertawe ar agor am fusnes fel arfer ac anogir teithwyr i gynllunio'u teithiau ac i ganiatáu ar gyfer oediadau traffig.

Bydd llawer i'w wneud ar y tir yn Sioe Awyr Cymru, gan gynnwys cerddoriaeth gan 30 o fandiau lleol drwy garedigrwydd Hwb Cerddoriaeth Abertawe, copi o awyren Red Arrow ac efelychwyr, yn ogystal ag arddangosiadau gan y Fyddin Brydeinig, y Llynges Frenhinol a'r Awyrlu Brenhinol.

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol am sut y gall ymwelwyr gael mynediad at gymorth cyntaf, cael cefnogaeth wrth ddod o hyd i blant sydd wedi crwydro ac awgrymiadau diogelwch eraill.

Anogir ymwelwyr i gadw Sioe Awyr Cymru'n daclus drwy waredu eu sbwriel yn y mannau ailgylchu niferus ar draws yr ardal.

I gael mwy o wybodaeth am Sioe Awyr Cymru, gan gynnwys gwybodaeth am ffyrdd sydd ar gau, dargyfeiriadau a lleoedd parcio, ewch i  www.walesairshow.co.uk/cy/

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM