Chwilio'r wefan
English

Adeilad nodedig yn Abertawe'n cael ei drawsnewid

Disgwylir i un o drawsnewidiadau adeilad mwyaf canol dinas Abertawe erioed gael ei gwblhau'r flwyddyn nesaf.

Pan fydd yn agor, bydd Canolfan Oldway ar Stryd y Berllan, sydd werth £35m, yn gartref i fwy na 550 o fyfyrwyr.

Mae datblygiad y bloc 13 llawr trawiadol yn adlewyrchu cynlluniau adfywio Cyngor Abertawe a fydd yn arwain at lawer mwy o bobl yn byw yng nghanol y ddinas.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Mae'n gyffrous gweld cynnydd prosiect mor sylweddol mewn lleoliad mor amlwg.

"Bydd y rheiny sy'n byw yno'n helpu canol ein dinas i ffynnu, yn gwario'u harian mewn busnesau lleol ac yn dod â bywyd newydd a bywiogrwydd i'r ardal.

"Mae lletyau eraill i fyfyrwyr wedi'u cynllunio mewn lleoliadau eraill yng nghanol y ddinas ynghyd â chartrefi newydd ar gyfer pobl broffesiynol, teuluoedd ac eraill."

Meddai Moses Schreiber, un o gyfarwyddwyr y datblygwr, Oldway Swansea, sy'n rhan o'r Midos Group, "Rydym yn disgwyl i'r datblygiad hwn ddatgloi llif o fuddsoddiad yn Abertawe. Mae ein cynllun yma wedi'i ddylunio i gyflwyno profiad o safon a rhoi hwb i apêl y ddinas fel cyrchfan astudio."

Meddai Robert Williams, Cadeirydd grŵp y contractwr o Lanelli, WRW Construction, "Bwriedir agor Canolfan Oldway fel a gynlluniwyd ar ddechrau tymor hydref y brifysgol yn 2019."

Mae cwmnïau eraill sy'n gweithio ar y datblygiad 187,000 troedfedd sgwâr yn cynnwys WRW, Broadfield Project Management a Lawray Architects.

Mae Canolfan Oldway gyferbyn â phrif orsaf drenau'r ddinas a funudau'n unig o ganolfan fanwerthu'r ddinas a champws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Codwyd yr adeilad yn y 1970au cynnar ac fe'i defnyddiwyd fel swyddfa ond, yn ystod y blynyddoedd diweddar, ychydig o denantiaid oedd ynddo.

Meddiannodd Oldway Swansea yr adeilad ym mis Medi 2015 a dechreuwyd ar y gwaith adeiladu i'w drawsnewid ym mis Tachwedd 2017.

Bydd ganddo 556 o unedau gyda chymysgedd o lety clwstwr a stiwdio gan roi hwb i nifer y myfyrwyr yn Abertawe sy'n gallu byw mewn llety a adeiladwyd at y diben.

Bydd yn cynnig golygfeydd trawiadol dros y ddinas a'r arfordir. Bydd y datblygiad yn cynnwys iard breifat gyda lle i storio beiciau ac ardaloedd cymunedol penodol i annog gweithio ar y cyd a chymdeithasu.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM