Chwilio'r wefan
English

Bae Langland yn Abertawe i ddod yn 'ddi-fwg'

Mae ail draeth yn Abertawe ar fin cael ei ddynodi'n 'ddi-fwg' fel rhan o ymgyrch iechyd ar draws y ddinas.

Langland Bay

Bae Langland yw'r traeth nesaf y mae Cyngor Abertawe'n gobeithio y bydd yn 'ddi-fwg' ar ôl lansio cynllun peilot ym Mae Caswell yn 2017. Mae'r cynllun peilot wedi bod yn llwyddiannus gan leihau nifer y bobl sy'n smygu ar y traeth poblogaidd.

Meddai Mark Child, Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, "Mae cyflwyno traeth di-fwg ym Mae Caswell wedi bod yn llwyddiant mawr.

"Rydym wedi gweld lleihad sylweddol mewn sbwriel sy'n ymwneud â smygu ar y traeth sy'n dangos i ni fod y rhai sy'n ymweld â'r traeth yn ymuno â'r ymgyrch iechyd ac o ganlyniad mae amgylchedd y traeth wedi gwella.

"Y nod yw annog oedolion i beidio â smygu ar y traeth oherwydd y niwed y mae'n ei achosi i iechyd a'r arferion gwael y gallai'r weithred eu hannog ymhlith plant.

"Nid oes pwerau gennym i wahardd smygu ar draethau. Mae hon yn ymgyrch wirfoddol yr ydym yn gofyn i'r cyhoedd ei chefnogi.

"Rydym bellach yn teimlo ein bod yn gallu cyflwyno traethu di-fwg mewn lleoliadau eraill ac mae Bae Langland yn fan cychwyn da."

Cynorthwywyd lansiad y traeth di-fwg cyntaf gan ASH Wales Cymru a meddai ei brif-weithredwr, Suzanne Cass, "Gwyddom fod gweld smygu'n dylanwadu'n fawr ar bobl ifanc ac mae'n bwysig ein bod yn gwneud popeth y gallwn i'w stopio rhag meddwl bod smygu yn rhywbeth cyffredin i'w wneud a chadw ein cenhedlaeth nesaf rhag crafangau tybaco.

"Rydym wrth ein boddau bod y cyngor yn ystyried gweithredu ymhellach a gwneud traethau eraill yn y ddinas yn ddi-fwg."

Mae grŵp amgylcheddol lleol 'Surfers Against Sewage' wedi croesawu ehangiad yr ymgyrch i gynnwys Bae Langland.

Meddai llefarydd ar ran y grŵp, "Mae bonion sigaréts yn un o'r cyfranwyr mwyaf cyffredin at sbwriel morol, gyda miloedd ohonynt yn cael eu codi mewn digwyddiadau glanhau traethau lleol. Er bod rhai o'r rhain yn cyrraedd yr arfordir trwy ddraeniau, mae nifer sylweddol yn cael eu diffodd neu eu gadael ar y tywod.

"Mae hidlwyr sigaréts wedi'u creu o filoedd o ddarnau o blastig a fydd yn parhau am byth yn yr amgylchedd naturiol. Gall y llygryddion a'r cemegau sy'n cael eu dal yn yr hidlwr ddianc ohono a chael effaith negyddol ar ansawdd dŵr ac maent yn wenwynig i organebau morol."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM