Chwilio'r wefan
English

Buddsoddi mewn eiddo i hybu gwasanaethau cyhoeddus Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi troi'n fuddsoddwr mewn eiddo, gan greu incwm newydd er mwyn ei ailfuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus.

DHL

Mae ei strategaeth buddsoddi mewn eiddo newydd wedi cyflawni ei chytundeb cyntaf - a bydd mwy i ddilyn.

Bydd yr incwm newydd yn helpu i gyflwyno gwasanaethau'r cyngor.

Meddai'r Cynghorydd Clive Lloyd, Aelod Cabinet y cyngor dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad, "Bydd y strategaeth newydd, arloesol hon yn ein gweld ni'n buddsoddi'n gall ac yn gadarn yn eiddo masnachol Abertawe.

"Byddwn yn buddsoddi oddeutu £5m y flwyddyn, gan gymryd gofal wrth ddewis eiddo sy'n seiliedig ar safon eu tenantiaid, y lleoliad a'r sector. Rydym yn gyfarwydd â'r farchnad yn Abertawe ac ni fyddwn yn cymryd unrhyw risgiau diangen."

Mae cytundeb cyntaf y cyngor, a gwblhawyd yr haf hwn, yn ymwneud ag adeilad ym Mharc Menter Abertawe y mae ganddo ddiddordeb rhydd-ddaliadol ynddo - canolfan leol cwmni logisteg byd-eang ar Ffordd y Fendrod, DHL.

Mae'r eiddo'n cynnwys warws dosbarthu ar wahân tua 43,000 troedfedd sgwâr a chanopi tua 12,800 troedfedd sgwâr ar safle ychydig dros 4.5 erw.

Talodd y cyngor ffi untro er mwyn i DHL ildio ei brydles hir, bresennol ac ymrwymo i brydles alwedigaethol newydd.

Mae DHL yn elwa o'i gyfalaf newydd, y cyngor o ffrwd arian sicr, gynyddol ac mae'r adenillion yn dda ar y buddsoddiad.

Yn y busnes eiddo masnachol, gelwir y fasnach gyffredin hon yn gytundeb gwerthu ac adles.

Bu'r ymgynghorwyr eiddo masnachol, Lambert Smith Hampton, yn cynghori DHL ar y gwerthiant.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM