Chwilio'r wefan
English

Trwyddedau Personol

Mae trwydded bersonol yn galluogi unigolion i gyflenwi, neu awdurdodi cyflenwi alcohol o sefydliad â thrwydded mangre.

Rhaid i'r holl ymgeiswyr gael gymhwyster trwyddedu achrededig cyn iddynt gael trwydded.

Rhaid i bob eiddo sy'n cyflenwi alcohol gael deilydd trwydded a nodir. Enw hyn yw goruchwyliwr mangre dynodedig (GMD).

Nid oes angen trwydded bersonol arnoch i ddarparu adloniant rheoledig neu luniaeth hwyrnos, nac am gyflenwi alcohol dan dystysgrif eiddo clwb neu hysbysiad o ddigwyddiad dros dro.

Sut mae gwneud cais

Lawrlwythwych y PDF Document ffurflen gais am drwydded bersonol (PDF, 139KB)Yn agor mewn ffenest newydd i gyflwyno cais drwy'r post.  

Rhaid i chi gwblhau'r ffurflen gais yn llawn gan gynnwys y ffurflen datgelu euogfarnau a datganiadau. Bydd rhaid i chi dalu'r ffi cyflwyno cais pan fyddwch yn cyflwyno'ch ffurflen.  

Dylech hefyd gynnwys datgeliad cofnodion troseddol sylfaenol, copi o'ch tystysgrif cymhwyster a 2 lun pasbort (ardystio).

Ffioedd

Rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais. 

Gallwch gyflwyno eich ffi gyda'r cais (siec neu archeb bost) neu gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn drwy ffonio'r Is-adran Drwyddedu ar 01792 635600.

Os ydych eisiau talu trwy gerdyn debyd neu gredyd dros y ffôn, bydd rhaid i chi gyflwyno eich cais a'ch dogfennau i'w gwirio yn gyntaf. Bydd angen sicrhau bod eich rhif cyswllt ar y cais. Unwaith bydd y cais wedi'i wirio, bydd aelod o'r Tîm Trwyddedu yn cysylltu â chi i dderbyn y taliad am y cais. Sylwer nad yw'r cais wedi ei gyflwyno'n gywir nes i ni dderbyn taliad.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau â'ch cais neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 635600 neu e-bostiwch trwyddedu.iya@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM