Chwilio'r wefan
English

Blodau gwyllt yn ymddangos yn llu

Disgwylir i'n dinas fod yn llawn lliwiau blodau gwyllt dros yr wythnosau nesaf ac mewn pryd ar gyfer canol tymor yr haf.

Wild flowers

Efallai bod tywydd oer y gwanwyn a'r cyfnod hir o haf cynnar wedi arafu cynnydd ychydig, ond mae arbenigwyr y cyngor yn hyderus y bydd tymor y blodau gwyllt yn ei ogoniant cyn bo hir.

Ym mis Mawrth paratowyd dros 180 o safleoedd ar draws y ddinas, gan gynnwys cylchfannau, ymylon ffyrdd a pharciau, ar gyfer yr haf. A phan fydd y blodau yn eu llawn ogoniant byddant yn hafan i bryfed a gwenyn mêl a fydd yn gallu bwyta'r neithdar. 

Plannwyd dros 41,000 metr sgwâr o flodau gwyllt - sydd gyfwerth ag oddeutu 7 cae pêl-droed - ym mis Ebrill a mis Mai, a bydd y blodau cynnar a blannwyd ar lain ganol Ffordd Fabian ac yn Rotwnda Neuadd y Ddinas yn blodeuo'n gyntaf.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, "Dros y blynyddoedd mae ein Gwasanaeth Parciau a Glanhau wedi datblygu gwell dealltwriaeth o ba flodau gwyllt sy'n edrych orau ac ym mhle, ac maent wedi bod yn rhoi'r profiad hwn ar waith eleni.

"Mae'n anodd cofio tywydd oer y gwanwyn erbyn hyn, ond rydym yn meddwl bod hyn, ynghyd â'r diffyg glaw dros yr ychydig wythnosau diwethaf, wedi arafu'r broses dyfu. Er eu bod yn ymddangos ychydig yn hwyrach eleni, mae'r blodau gwyllt yn dechrau blodeuo a disgwylir enfys o liwiau dros yr ychydig wythnosau nesaf."

Ariennir y cynllun blodau gwyllt gan Gyngor Abertawe gyda chyfraniadau gan nifer o gynghorwyr, rhai cynghorau cymuned a rhai adrannau mewnol.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM