Chwilio'r wefan
English

Ymgyrch gofal yn yr haul yn annog pobl i 'beidio â bod yn gimwch'

Mae'r rheiny sy'n mynd i'r traeth yn Abertawe'n cael eu hannog i amddiffyn eu hunain rhag yr haul yn y tywydd poeth

Don't be a lobster 2

Cefnogwyd ymgyrch Gofal Croen Cymru sef 'Peidiwch â bod yn Gimwch' gan Gyngor Abertawe'n ddiweddar mewn digwyddiad lansio ym Mae Langland.

Mae'r ymgyrch yn galw ar oedolion a phlant i ddefnyddio eli haul a gorchuddio'u croen yn ystod tywydd poeth a heulog. Mae'r ymgyrch iechyd hefyd yn cynnwys codi arwyddion ger traethau ac arnynt mae dehongliad trawiadol o faner Cymru, gyda chimwch yn lle'r ddraig goch.

Codwyd arwyddion yn y safle cyntaf yn Lido Blackpill yn 2017 ac mae arwyddion newydd eleni wedi'u codi yn Langland.

Aeth dwsinau o blant ysgol o ysgolion cynradd Grange ac Ystumllwynarth i'r digwyddiad lansio, a rhoddwyd eli haul a hetiau haul 'peidiwch â bod yn gimwch' iddynt.

Meddai Mark Child, Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, "Mae'n gwneud synnwyr perffaith i ni weithio gyda Gofal Croen Cymru ar yr ymgyrch hon. Mae Abertawe'n enwog am ei thraethau ac mae angen i ni wneud yr hyn a allwn i sicrhau bod y rheiny sy'n ymweld â'r traeth pan fo'r haul yn gwenu wedi'u hamddiffyn yn dda.

"Ar ei orau, gall pobl, gan gynnwys plant ddioddef llosg haul poenus, ac nid ydym am i hyn ddigwydd. Ar ei waethaf, gall croen gael ei niweidio'n barhaol ac arwain o bosib at ganser y croen.

"Mae'n hanfodol ein bod yn gweithio gyda'r holl asiantaethau amrywiol gan gynnwys Bwrdd Iechyd PABM i geisio helpu i atal pobl rhag peryglu eu hunain drwy fod allan yn yr haul am gyfnodau hir heb unrhyw amddiffyniad.

"Ewch i gael amser da ar ein traethau a mwynhewch yr hyn sydd gennym, ond sicrhewch eich bod yn synhwyrol ac yn amddiffyn eich hunain.

Meddai Deb Vine, trefnwr yr ymgyrch ar gyfer Gofal Croen Cymru, "Mae'r ymgyrch yn syml iawn - mae'n ymwneud ag annog pobl i orchuddio'r croen pan fydd yr haul yn gryf ac amddiffyn eu hunain rhag peryglon canser y croen.

"Gwyddwn fod Ysbyty Treforys wedi bod yn hynod brysur yn ddiweddar gyda sawl achos o losg haul.

"Mae gan Gymru'r nifer uchaf o achosion o ganser y croen yn y DU. Mae angen i ni fynd i'r afael â hyn yn wirioneddol, ac atgoffa pobl o beryglon bod allan yn rhy hir yn yr haul heb unrhyw amddiffyniad.

"Y gobaith yw y bydd yr ymgyrch hon yn helpu i ledaenu'r neges i'r cyhoedd."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM