Chwilio'r wefan
English

Newydd i Abertawe'r wythnos hon: Marchnad o fewn marchnad!

Bydd un o hoff farchnadoedd dan do Cymru'n croesawu nifer o fasnachwyr newydd yr wythnos hon.

SwanseaMarket100718

Bydd Marchnad Abertawe'n cynnal ei marchnad ffermwyr fisol gyntaf o 9am tan 3pm ddydd Gwener a dydd Sadwrn (sylwer: 13-14 Gorffennaf).

Daw ag ymdeimlad bywiog newydd i ganol yr atyniad hanesyddol a phrysur hwn.

Y rhai sy'n gyfrifol am y farchnad ffermwyr yw Ffederasiwn Masnachwyr Marchnad Abertawe, Cyngor Abertawe a Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (BID).

Meddai cadeirydd y ffederasiwn, Chris Evans, "Bydd y farchnad ffermwyr yn rhoi mwy o resymau i fwy o'n siopwyr fwynhau Marchnad Abertawe."

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae gan ganol ein dinas ddyfodol ddisglair. Bydd digwyddiadau megis y farchnad ffermwyr yn cynorthwyo'r llwyddiant drwy ddenu mwy o bobl."

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr y BID, "Rydym wrth ein boddau i helpu i lansio'r gyfres gyntaf o farchnadoedd ffermwyr."

Mae'r dyddiadau a drefnir eleni yn cynnwys: 13-14 Gorffennaf, 10-11 Awst, 7-8 Medi, 12-13 Hydref, 9-10 Tachwedd, 8-9 Rhagfyr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM