Chwilio'r wefan

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2019/2020

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

 

Tymor

Tymor yn dechrau

 

Gwyliau Hanner Tymor

 

Tymor yn gorffen

Dyddiau

Dechrau

Gorffen

Yr Hydref 2019

Dydd Llun

2 Medi

Dydd Gwener

25 Hydref

Dydd Llun

28 Hydref

Dydd Gwener

1 Tachwedd

Dydd Llun

4 Tachwedd

Dydd Gwener

20 Rhagfyr

 
 40 3575

Y Gwanwyn 2020

Dydd Llun

6 Ionawr

Dydd Gwener

14 Chwefror

Dydd Llun

17 Chwefror

Dydd Gwener

21 Chwefror

Dydd Llun

24 Chwefror

Dydd Gwener

3 Ebrill

 
 30 3060

Yr Haf 2020

Dydd Llun

20 Ebrill

Dydd Gwener

22 Mai

Dydd Llun

25 Mai

Dydd Gwener

29 Mai

Dydd Llun

1 Mehefin

Dydd Llun

20 Gorffennaf

 
 25 3560

Cyfanswm:

195

Gwyliau Banc

10 Ebrill 2020 - Gwener y groglith

13 Ebrill 2020 - Llun y pasg

8 Mai 2020 - Gwyl Banc Calan Mai

25 Mai 2020 - Gwyl Banc y Gwanwyn

Sylwer bod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau a allai godi os yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwyddyd ar ddyddiadau tymhorau.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion os oes rhaid newid trefniadau gwyliau o ganlyniad i newidiadau i'r amserlen dan gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM