Chwilio'r wefan
English

Freedom Leisure ar fin ymrwymo i bartneriaeth 20 mlynedd â Chyngor Abertawe

Mae Cyngor Abertawe ar fin dechrau partneriaeth 20 mlynedd ag ymddiriedolaeth nid er elw i reoli canolfannau hamdden yn y ddinas

Woman using machine in gym

Disgwylir i Freedom Leisure, ymddiriedolaeth sydd eisoes yn rheoli canolfannau hamdden ar ran cynghorau Powys a Wrecsam, ddechrau rheoli canolfannau hamdden y cyngor yn y ddinas o 1 Hydref.

Bydd yr ymddiriedolaeth, sy'n rhoi unrhyw arian sydd dros ben yn ôl i'r busnes, yn buddsoddi miliynau o bunnoedd i wella cyfleusterau a chyfarpar dros gyfnod y contract fel rhan o'r bartneriaeth.

Bydd telerau, amodau a phensiynau staff y cyngor sy'n trosglwyddo i Freedom Leisure yn cael eu diogelu. Fel rhan o'r trefniadau, bydd Freedom Leisure yn ymgymryd â'r cyfrifoldeb o reoli'r LC a holl ganolfannau hamdden Abertawe Actif y cyngor.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, fod y cyngor yn cwrdd â Freedom Leisure yr wythnos hon i ddechrau trafodaethau ar drefniadau trosglwyddo.

Meddai, "Rydym wir yn edrych ymlaen at weithio gyda Freedom Leisure dros y blynyddoedd i ddod. Mae ganddynt brofiad gwych o weithio gyda chynghorau ledled Cymru a Lloegr a i wneud yn fawr o wasanaethau hamdden lleol.

Mae gan Freedom Leisure hanes ardderchog o wella cyfleusterau, hybu defnydd a chynnig datblygiad staff gwych. Drwy weithio mewn partneriaeth â nhw, gwyddwn y bydd ein canolfannau hamdden mewn dwylo da dros y ddau ddegawd nesaf."

Meddai Ivan Horsfall-Turner, Rheolwr Gyfarwyddwr Freedom Leisure, "Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael ein dewis fel partner i Gyngor Abertawe. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'r gweithlu presennol a'i gefnogi i adeiladu ar y gwasanaethau a'r cyfleusterau ansawdd uchel presennol.

"Gobeithiwn y bydd ein harbenigedd gweithredol, ynghyd â'r ymagwedd leol hon yn golygu y bydd gwasanaethau'n mynd o nerth i nerth wrth gefnogi'r amcanion rydym yn eu rhannu â'r cyngor."

Dywedodd y bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn yr wythnosau nesaf a thrwy gydol y broses ag aelodau staff y mae'r penderfyniad hwn yn effeithio arnynt, i sicrhau bod pawb yn derbyn yr holl wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM