Chwilio'r wefan
English

Y cerddor Christian yn taro'r nodyn cywir yn ei hen ysgol

Mae cerddor o Abertawe sydd wedi gweithio gyda Lady Gaga, Bobby Brown a Gladys Knight wedi bod yn rhoi awgrymiadau i ddisgyblion yn ei hen ysgol - yr holl ffordd o'i gartref yn America.

Christian Jones

Mae Christian Jones, a gafodd ei fagu yng Ngellifedw, yn un o gitaryddion sesiwn mwyaf poblogaidd y byd erbyn hyn.

Ar ôl iddo adael Ysgol Gyfun Gellifedw, a Choleg Castell-nedd wedi hynny, astudiodd yn y Sefydliad Gitarau yn Llundain cyn iddo symud i Los Angeles. 

Yn byw yn Atlanta bellach, mae'n cadw mewn cyswllt â Chris Jones o hyd, sef ei gyn-athro yn Ysgol Gyfun Gellifedw, a chymerodd ran mewn dosbarth meistr yn ddiweddar gyda rhai o'r disgyblion drwy Skype.

Ynghyd â gwrando ar y cerddorion ifanc wrth iddynt ganu eu hofferynnau a chynnig rhai awgrymiadau arbenigol, cynigodd Chris beth cyngor hefyd ar sut i lwyddo yn y diwydiant cerddoriaeth.

Meddai Mr Jones, sydd bellach yn Bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Gellifedw, "Roedd Christian yn ddisgybl ym Mlwyddyn 10 pan ymunais i ag Ysgol Gyfun Gellifedw yn y 90au cynnar ac mae ganddo deulu sy'n llawn gitaryddion. Canodd ei dad a'i frodyr hŷn y gitâr yn lleol a dyna oedd eu hangerdd. Adeiladodd ei dad stiwdio gartref yn eu gardd.

"Rwy'n cofio Christian a'i ffrindiau ysgol yn perfformio caneuon gan Queen yn yr ysgol, ynghyd â sawl cân arall, ac rwy'n cofio, fel athro ifanc, frwdfrydedd y bechgyn a'u hawydd i fod yn gerddorion gwych.

"Dyhead Christian oedd mynd i'r Sefydliad Gitarau yn Los Angeles ac, yn y pen draw, symudodd yno a chefnogodd ei hun drwy gynnal perfformiadau.

"Mae'n fodel rôl gwych ar gyfer ein disgyblion gan ei fod wedi cyrraedd y brig drwy waith caled a dyfalbarhad.

"Roedd e'n fodlon i helpu'n disgyblion gitâr yn Ysgol Gyfun Gellifedw ac rwy'n ddiolchgar ei fod yn barod i rannu'i ddoethineb a llwybr ei yrfa gyda'n cerddorion ifanc."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM