Chwilio'r wefan
English

Mwy o siopau Abertawe'n gwerthu cyllyll yn anghyfreithlon i bobl o dan 18 oed

Rhoddwyd rhybudd ychwanegol i siopau ac archfarchnadoedd yn Abertawe ynglŷn â gwerthu cyllyll i bobl o dan 18 oed.

Rhys Harris - Knives

Mae Safonau Masnach Cyngor Abertawe a'r Heddlu wedi dal tri busnes arall sy'n gwerthu cyllyll yn anghyfreithlon i bobl sy'n rhy ifanc i'w prynu.

Mae'r ymgyrch ddiweddaraf yn rhan o fenter dros dri mis, sef 'Operation Sceptre', lle gofynnodd yr Is-adran Safonau Masnach am wirfoddolwyr o dan 18 oed i ymweld â siopau a cheisio prynu cyllyll.

Cynhaliwyd dau brawf ceisio prynu cyllyll eisoes ym mis Mai, lle cafwyd chwe achos o blant o dan 18 oed a oedd wedi llwyddo i brynu cyllyll.

Yn y DU, mae'n anghyfreithlon i werthu cyllyll i unrhyw un o dan 18 oed ond bai ei bod yn gyllell sy'n plygu â llafn sy'n llai na thair modfedd.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyfleoedd Masnachol ac Arloesedd,"Mae'n siomedig bod mwy o fusnesau wedi cael eu dal yn gwerthu cyllyll i bobl ifanc sydd o dan y terfyn cyfreithiol. Rydym wedi gwneud llawer er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth er mwyn hysbysu busnesau o'u cyfrifoldebau.

"Byddwn yn trafod mesurau y gallwn eu cymryd o ran yr achosion penodol hyn fel rhan o'r ymgyrch gyfan.

"Bydd angen i fusnesau sicrhau bod eu holl staff yn ymwybodol o'r hyn mae'r gyfraith yn ei ddweud a gwirio'n gywir os ydynt yn tybio bod person o dan 18 oed."

Lansiwyd Operation Sceptre gan yr Heddlu Metropolitanaidd yn 2015 er mwyn mynd i'r afael ag achosion o droseddau â chyllyll yn y brifddinas. Ers hynny, anogir heddluoedd ar draws y DU i ymgymryd â'r ymgyrch.

Meddai'r Arolygydd Andy Matthews o Heddlu De Cymru, "Mae digwyddiadau sy'n ymwneud â chyllyll yn gymharol brin ond gallant arwain at ganlyniadau trasig. Nid yw troseddau cyllyll yn rhan o fywyd bob dydd yn Ne Cymru, ond rydym yn cydnabod pwysigrwydd gweithredu er mwyn atal problem.

"Mae'r ymgyrch hon gyda'n partneriaid yn dangos ein hymrwymiad i fynd i'r afael â phroblemau a allai arwain at droseddau cyllyll."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM