Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Arlunio a pheintio - gallu cymysg

Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau darlunio a phaentio gan ddefnyddio llinell, tôn, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gwaith celf gorffenedig.

Gallu cymysg (ddim yn addas ar gyfer dechreuwyr absoliwt)

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau megis pensiliau, siarcol a phaent acrylig i ddatblygu sgiliau presennol neu roi cynnig ar dechnegau newydd. Yn y dosbarth gallu cymysg hwn, byddwn yn edrych ar waith artistiaid eraill i ysgogi syniadau a datblygu ein gwerthfawrogiad ac ymarfer celf ein hunain.

Mae rhai elfennau allweddol y cwrs yn cynnwys:

  • Ymarfer celf unigol wedi'i gefnogi a'i rannu yn y grwp
  • Cyflwyniad i waith artistiaid eraill yn hanesyddol a chyfoes
  • Sesiynau strwythuredig
  • Defnyddir amrywiaeth o gyfryngau

 

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Mawrth 6.00pm - 8.00pm

30 Ebrill 2019 - 9 Gorffennaf 2019

Mae 6 gwers ar ôl hanner tymor ac mae'r ffi wedi'i gostyngu am weddill y cwrs i £39.00 ffi llawn / £27.00 budd-dal prawf modd.

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: June Palmer

Côd: 1043

Dydd Iau 6.15pm - 8.15pm

2 Mai 2019 - 11 Gorffennaf 2019

Mae 6 gwers ar ôl hanner tymor ac mae'r ffi wedi'i gostyngu am weddill y cwrs i £39.00 ffi llawn / £27.00 budd-dal prawf modd.

Place: Ty Bryn

Tiwtor: June Palmer

Côd: 1063

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Penciliau - amrywiaeth o raddau Papur cetris o ansawdd da Peintiau acrylig - nid oes angen y rhain ar nodyn ar ddechrau'r cwrs - gall dysgwyr roi cynnig ar baent o'n cwpwrdd cyn prynu neu gymryd cyngor gan y Tiwtor Brwsys - aros i ddechrau'r gwrs Llyfr braslunio - dewisol Efallai y bydd angen deunyddiau eraill wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen - er enghraifft cynfas neu calico

Wedi'i bweru gan GOSS iCM