Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Arlunio a pheintio ar gyfer gallu cymysg

Dysgu a datblygu sgiliau lluniadu a phaentio gan ddefnyddio llinell, ton, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig.

Defnyddiwch amrywiaeth o gyfryngau fel pensiliau, siarcol a phaent acrylig i ddatblygu sgiliau presennol neu roi cynnig ar dechnegau newydd. Yn y dosbarth gallu gymysg hwn, rydym yn edrych ar waith artistiad eraill i ysgogi syniadau a datblygu ein gwerthfawrogiad a'n hymarfer celf ein hunain.

Mae rhai elfennau allweddol o'r cwrs yn cynnwys:

  • Sesiynau gweithdy ar gyfer ymarfer celf unigol, wedi'u cefnogi a'u rhannu yn y grwp.
  • Cyflwyniad i waith artistiaid eraill yn hanesyddol ac yn gyfoes.
  • Sesiynau addysgu strwythuredig.
  • Defnyddir ystod o gyfryngau drwy gydol y cwrs.

Addas ar gyfer: Gallu cymysg, er nad yw'n addas ar gyfer dechreuwyr pur.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Ar gyfer eich sesiwn gyntaf, bydd angen i chi ddod a phensiliau (ystod o raddau), rhwybiwr a phapur cetris o ansawdd da. Bydd angen paent ac brwsh acrylig arnoch hefyd, er nad ydych chi ar ddechrau'r cwrs. Gall dysgwyr roi cynnig ar baent o'n cwpwrdd cyn prynu neu gymryd cyngor gan y tiwtor. Mae llyfr braslunio yn ddewisol. Efallai y bydd angen deunyddiau eraill wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen. Bydd eich tiwtor yn trafod gofynion ychwanegol yn ystod y cwrs.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Mawrth 24 Medi 20196.15pm - 8.15pmPafiliwn Y Kiosk, Parc FictoriaJune PalmerLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mawrth 14 Ionawr 20206.15pm - 8.15pmPafiliwn Y Kiosk, Parc Fictoria (gall leoliadau newid)June PalmerLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mawrth 21 Ebrill 20206.15pm - 8.15pmPafiliwn Y Kiosk, Parc FictoriaJune Palmer1043Gwneud cais ar lein

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM