Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Gwneud printiau

Dysgu sut i greu amrywiaeth eang o ddelweddau trwy dechnegau gwneud printiau.

Canolradd. Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi mynychu'r dosbarthiadau cyflwyno printiau yn flaenorol, gan argraffu heb wasg draddodiadol.

Argraffwch eich gwaith, a darganfyddwch ffyrdd o ddangos eich gwaith i'r byd. Bydd myfyrwyr yn cael trosolwg o dechnegau gwneud printiau, gan gynnwys dylunio ar gyfer technegau gwneud printiau, gan gynnwys "woodcut", "linocut", "collagraph", "monoprints", "drypoint", a defnyddio stenciliau papur ar gyfer argraffu sgrîn, cofrestru print, "argraffu" , "Colle chine" (techneg collage), a thechnegau argraffu sgrîn tecstilau newydd gan ddefnyddio taflenni a diadell.

Mae rhai elfennau allweddol y cwrs yn cynnwys:

  • Dylunio a lluniadu ar gyfer print.
  • Edrych ar inciau, pa inc sydd orau?
  • Dylunio blociau / Cofrestru blociau.
  • Edrych ar bapur pa bapur sydd orau?
  • Defnyddio pwysau ac offer arall.

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Iau 6.00pm - 8.00pm

2 Mai 2019 - 4 Gorffennaf 2019

Mae 4 gwers ar ôl hanner tymor ac mae'r ffi wedi'i gostyngu am weddill y cwrs i £39.00 ffi llawn / £27.00 budd-dal prawf modd.

Lleoliad: Coleg Gŵyr, Campws Llwyn y Bryn

Tiwtor: Kara Seaman

Côd: 1083

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Ar hyn o bryd, gellir prynu rhywfaint o bapur ac inciau yn y dosbarth gan y tiwtor, ond gan fod hyn yn rhedeg allan bydd yn rhaid i fyfyrwyr ddod o hyd i'w stoc eu hunain. Gall deunyddiau fod yn ddrud i wneud printiau, er enghraifft, gall un darn o bapur fod yn £3.00, a gall un twb o inc 10ml fod dros £15 gyda phostio ar ei ben. Fe'u ceir o weithgynhyrchwyr penodol ac ni ellir eu prynu yn gyffredinol mewn siopau celf lleol. Mae deunyddiau celf cyffredinol megis pens, pensiliau, siswrn, cyllyll crefft ac yn y blaen hefyd yn hanfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM