Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Creu printiau heb wasg

Dysgwch sut i greu amrywiaeth eang o ddelweddau trwy dechnegau gwneud printiau.

Gwella'ch sgiliau gwneud printiau. Argraffwch eich gwaith, a dewch o hyd i ffyrdd o ddangos eich celf i'r byd. Bydd dysgwyr yn cael trosolwg o wneud printiau, yn cynnwys dylunio ar gyfer technegau gwneud printiau gan gynnwys 'torlun pren', 'leinocut', 'colagraff', 'monoprints', 'sychbwynt' ac argraffu sgrin stensil papur, cofrestru print, 'rhifo', 'Chine-Colle' (techneg collage), a rhai technegau argraffu sgrin tecstilau newydd gan ddefnyddio drysu a diadell.

Mae rhai elfennau allweddol o'r cwrs yn cynnwys:

  • Dylunio a darlunio ar gyfer print.
  • Dewis inciau addas.
  • Dylunio blociau/cofrestru blociau.
  • Dewis papurau addas.
  • Defnyddio gweisg ac offer arall.

Yn addas ar gyfer: Canolradd.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd angen i ddysgwyr ddarparu eu papur a'u inc eu hunain er y bydd rhai ar gael ar gyfer y sesiwn gyntaf. Gall deunyddiau fod yn ddrud i wneud printiau, er enghraifft, gall un ddalen o bapur fod yn £3, a gall un twb o inc 10ml fod dros £15 gyda phostio ar ei ben. Maent yn dod o wneuthurwyr penodol ac yn gyffredinol ni ellir eu prynu mewn siopau celf lleol. Mae dunyddiau celf cyffredinol fel ysgrifbinnau, pensiliau, sisyrnau, cyllyll crefft ac ati yn hanfodol i'r dosbarth hwn. Gall eich tiwtor eich cynghori am eich anghenion perthnasol.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Iau 3 Hydref 2019 (gall leoliadau newid)6.00pm - 8.00pmColeg Gwyr, Campws Llwyn y BrynKara SeamanLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mercher 15 Ionawr 20209.30am - 11.30amPafiliwn Parc FictoriaKara Seaman1082Gwneud cais ar lein
Dydd Iau 23 Ebrill 20206.00pm - 8.00pmColeg Gwyr, Campws Llwyn y BrynKara Seaman1083Gwneud cais ar lein

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM