Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Lluniadu ar gyfer dechreuwyr absoliwt

NEWYDD AR GYFER 2018 ymarfer celf a gwerthfawrogiad celf ar gyfer dechreuwyr absoliwt.

Dechreuwr absoliwt

Dysgu a datblygu sgiliau darlunio gan ddefnyddio llinell, ton, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gwaith celf gorffenedig. Defyddio amrywiaeth o gyfryngau, megis pensiliau, golosg, a ysgrifbin i ddatblygu sgiliau a thechnegau. Yn y Dosbarth Dechreuwyr hwn, byddwn yn edrych ar waith artistiaid eraill i ysgogi syniadau a datblygu ein gwerthfawrogiad ac ymarfer celf ein hunain. Bydd hwn yn ddosbarth sylfaen i gyflwyno'r sgiliau sylfaenol o lluniadu gyda chyfryngau sych a bydd yn darparu man cychwyn cadarn ar gyfer datblygiad unigol.

Mae rhai elfennau allweddol y cwrs yn cynnwys:

  • Gweithgareddau arlunio penodol i gyflwyno'r pethau sylfaenol
  • Ymarfer celf unigol wedi'i gefnogi a'i rannu yn y grwp
  • Cyflwynwyd i waith artistiaid eraill yn hanesyddol a chyfoes
  • Sesiynau strwythuredig
  • Ystod o gyfryngau a ddefnyddir

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Mercher 1.00pm - 3.00pm

1 Mai 2019 - 10 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Canolfan y Bont

Tiwtor: Kathryn Hay

Cod: 1173

Dydd Mercher 6.15pm - 8.15pm

1 Mai 2019 - 10 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: June Palmer

Côd: LLAWN

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Penciliau - cymysg o raddau, papur cetris o ansawdd da, ysgrifbin arlunio - aros am gyngor tiwtor cyn prynu, marciwr - nib crwn, llyfr braslunio - dewisol, efallai y bydd angen deuyddiau eraill wrth i'r cwrs fynd ymlaen.

Dyddiadau ar gyfer y Gwanwyn a'r Haf i'w gadarnhau

Wedi'i bweru gan GOSS iCM