Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Tirluniau gyda dyfrliwiau

Dysgwch y sgiliau sy'n angenrheidiol i greu eich paentiadau dyfrlliw tirwedd eich hun.

Gan ddefnyddio cyfryngau rhyfeddol dyfrlliw, dysgwch gynhyrchu celf gyda ffocws ar dirweddau. Dysgu technegau, fel gwlyb mewn gwlyb, lliwiau cymysgu, gwerth tonyddol a sgiliau cyfansoddi. I drawsnewid ymddangosiad eich paentiad dyfrlliw gan ddefnyddio acrylig canolig cymysg, pastel inc a gouache.

Yn addas ar gyfer: Dechreuwr i ganolradd.

Hyd: 12 wythnos.

Ffi: £82 - ffi iawn / £57 ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Papur - Mae'r dewis o bapur yn bwysig. Bydd papur o ansawdd gwael yn rhoi canlyniadau gwael. Mae papur dyfrlliw yn perthyn i dri chategori:

  1. 'Wyneb "poeth". Dyma'r ystod fwyaf poblogaidd o bapur; mae ganddo ddigon o wead i'r arlunydd wneud defnydd llawn o dechnegau dyfrlliwwyr.
  2. 'Papur "wedi'i wasgu'n boeth". Wyneb llyfn sy'n cael ei ffafrio gan ddyfrlliwwyr.
  3. "Rough". Fel y awgryma'r enw, mae gan y papur hwn wead anwastad trwm, mae'r brwsh yn ysgubo dros y papur gan adael uchafbwyntiau braf ar yr wyneb.

Rydym yn argymell pwysau 140 pwys o Bockingford Hot Surface gan na fydd angen ei ymestyn.

Watercolour brushes - Byddem yn argymell tri brws i ddechrau. Fflat ½ ", rhif 6 rownd, a rhif 3 rigger. Pob un yn cael ei wneud gyda chymysgedd o wallt hwyliog a synthetig. Bydd y brwshys hyn os byddant yn derbyn gofal yn para drwy'r flwyddyn.

Mae paentiau neu flychau paent - Winsor a Newton "Cotman Watercolours" yn baent o ansawdd da ar gyfer y dechreuwr. Mae'r set "Pocket Cotman" yn cynnwys 12 lliw a bydd yn costio tua £11. Pecyn cychwyn da. Bydd tiwbiau o baent yn para'n hirach na pannau. Mae "Cotman" yn gwneud dau faint 8ml £1.90 a 21ml £3.70. Mae paent o ansawdd artistiaid hyd at 3 gwaith yn ddrutach.

Hambwrdd cymysgu - i gymysgu'r lliwiau.

Gellir prynu bwrdd paent neu fwrdd caled - o siop DIY am £2 12"x18" (gall siopau celf godi hyd at £10).

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Mawrth 17 Medi 20196.30pm - 8.30pmCanolfan Cymunedol GlaisAlan MorgansLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Iau 9 Ionawr 20206.30pm - 8.30pmPafiliwn Parc FictoriaAlan Morgans1102Gwneud cais ar lein

neu

     
Dydd Mercher 18 Medi 201910.00am - 12.00pmCanolfan Cymunedol GlaisAlan MorgansLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mercher 8 Ionawr 202010.00am - 12.00pmCanolfan Cymunedol GlaisAlan Morgans1112Gwneud cais ar lein

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM