Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Brodwaith a chrefft nodwydd

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth eang o frodwaith traddodiadol a modern.

Gallu cymysg

Mae'r myfyrwyr yn gweithio ar dechnegau ac eitemau o'u dewis eu hunain. Anogir iddynt archwilio mathau gwahanol o frodwaith, gan ddefnyddio amrywiaeth o edafedd a ffabrig. Gwneir gwniadwaith yn bennaf â llaw. Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant ar wneud dillad gorffenedig. Anogir y myfyrwyr i weithio ar eu prosiectau eu hunain gyda chymorth gan y tiwtor. Bydd y tiwtor yn darparu popeth y mae ei angen ar ddechreuwyr i ddechrau'r dosbarth.

Mae'r dosbarth yn addas i bobl â gallu cymysg, o ddechreuwyr i ddysgwyr â rhywfaint o brofiad. Cyflwynir y dosbarth mewn arddull gweithdy. 

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Mawrth 9.00am - 11.00am

30 Ebrill 2019 - 9 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: Margaret Jeffreys

Côd: LLAWN

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Cewch restr o'r offer a'r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch yn y sesiwn gyntaf. Ni ddylai'r offer sylfaenol gostio mwy nag £20 a dylai gynnwys siswrn, nodwyddau, tâp mesur, pinnau a chylchyn brodwaith. Bydd y deunyddiau'n amrywio gan ddibynnu ar ddewis personol. Anogir ailgylchu ffabrig

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM