Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Gwneud dillad a chrefft nodwydd

Dosbarth anffurfiol sy'n cynnwys gwneud ffrogiau, dodrefn meddal, a chrefftau e.e. tapestri, brodwaith, clytwaith a chwiltio.

Gallu cymysg

Cyfle i ddysgu sgil newydd neu wella'ch gwybodaeth am y grefft a ddewiswch. Cymorth un i un ac arddangosiadau grwp. Mae amrywiaeth helaeth o brosiectau'n cael eu gwneud, mewn awyrgylch cyfeillgar anffurfiol.  

Anogir y myfyrwyr i weithio ar eu prosiectau eu hunain gyda chymorth gan y tiwtor. Bydd y tiwtor yn darparu popeth y mae ei angen ar ddechreuwyr i ddechrau'r dosbarth.

Mae'r dosbarth yn addas i bobl â gallu cymysg, o ddechreuwyr i ddysgwyr â rhywfaint o brofiad. Cyflwynir y dosbarth mewn arddull gweithdy. 

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Mawrth 11.15am - 1.15pm

30 Ebrill 2019 - 9 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: Margaret Jeffreys

Côd: LLAWN

Dydd Iau 10.00am - 12.00pm

2 Mai 2019 - 11 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Eglwys y Santes Catrin

Tiwtor: Helen Fencott

Côd: 1293

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Cewch restr o'r offer a'r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch yn y sesiwn gyntaf. Ni ddylai'r offer sylfaenol gostio mwy nag £20 a dylai gynnwys siswrn, nodwyddau, tâp mesur, pinnau a chylchyn brodwaith. Bydd y deunyddiau'n amrywio gan ddibynnu ar ddewis personol. Anogir ailgylchu ffabrigau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM