Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Gwnio arddull cartref

Dysgwch ddefnyddio peiriant gwnio ar gyfer dechreuwyr.

Gallu cymysg

Gwnewch erthyglau o ddewis i fyfyrwyr â sgiliau peiriant, ar gyfer y cartref. Gall myfyrwyr ddatblygu sgiliau newydd neu rai sy'n bodoli eisoes, er enghraifft:

  • Mewnosod zips
  • Cymhwyso cord pipio i ddodrefn cartref
  • Applique
  • Clytwaith

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr absoliwt, a'r rhai sydd am ddatblygu eu sgiliau i lefel uwch. Bydd dechreuwr cyflawn yn gwybod sut i ddefnyddio peiriant gwnio i wneud prosiectau syml ar ddiwedd 10 wythnos.

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Mercher 2.15pm - 4.15pm

1 Mai 2019 - 10 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: Janette Powers

Côd: LLAWN

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Mae'r myfyrwyr yn cyflenwi offer eu hunain ac ati.

Ni all myfyrwyr ddod a'u peiriannau eu hunain i'r dosbarth. Gellir darparu rhestr o offer sydd ar gael i fyfyrwyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM