Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Gwnïo am y Cartref

Gwella sgiliau eich peiriant gwnïo, beth bynnag fo'ch gallu cyfredol, i wneud eitemau ar gyfer eich cartref.

Gweithiwch ar rai syniadau crefft cyffrous ar gyfer eich cartref, p'un a yw'n gegin, lolfa, ystafell wely neu'r feithrinfa. Personoli'ch lle byw, gan ychwanegu eich cyffyrddiad a'ch creadigrwydd eich hun i'r cartref, gan gynnwys trefnwyr cotiau babanod, meithrinfa, bagiau, clustogau, trefnwyr, eitemau plant a mwy.

Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau newydd a phresennol gan gynnwys:

  • Mewnosod sipiau
  • Gosod cord pibellau ar ddodrefn cartref
  • Appliqué
  • Clytwaith

Bydd y cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr a'r rhai sydd am ddatblygu eu sgiliau i lefel uwch. Bydd dechreuwyr cyflawn yn gwybod sut i ddefnyddio peiriant gwnïo i wneud prosiectau syml ar ddiwedd 10 wythnos

Yn addas ar gyfer: Gallu cymysg.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 ffi iawn / £48 ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi eu hoffer eu hunain. Ni all myfyrwyr ddod a'u peiriannau gwnio eu hunain i'r dosbarth. Bydd rhestr o offer y gall myfyrwyr ddod a nhw ar gael ar ddechrau'r cwrs.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Dydd Mercher 2 Hydref 20199.30am - 11.30amTy CyfeillgarwchHelen Fencott1231
Dydd Mercher 15 Ionawr 20209.30am - 11.30amTy Cyfeillgarwch (gall leoliadau newid)Helen Fencott1232
Dydd Mercher 22 Ebrill 20209.30am - 11.30amTy CyfeillgarwchHelen Fencott1233

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM