Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Gwneud dillad ar gyfer dysgwyr canolradd

Dosbarth ar gyfer Dysgwyr Canolradd i ddatblygu sgiliau i lefel uwch.

Intermediate

Dosbarth arddull gweithdy lle byddwch chi'n gweithio ar brosiect dewis gwisgoedd. Dim ond addas ar gyfer myfyrwyr sy'n gallu defnyddio peiriant gwnio. Gall myfyrwyr ddatblygu sgiliau newydd neu rai sy'n bodoli eisoes.

  • Mesur cywir
  • Deall cyfarwyddiadau a thelerau patrwm
  • Gwybodaeth ffabrig
  • Torri dillad

Yn addas ar gyfer dysgwyr profiadol sydd angen datblygu eu sgiliau i lefel uwch. Ddim yn addas i fyfyrwyr na allant ddefnyddio peiriant gwnio.

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Mercher 12.00pm - 2.00pm

1 Mai 2019 - 10 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: Janette Powers

Côd: LLAWN

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Pecyn gwnio sylfaenol.

Ni all myfyrwyr ddefnyddio eu peiriannau gwnio eu hunain ar gyfer Rhesymau Iechyd a Diogelwch. Patrymau masnachol a ddefnyddir yn y cwrs hwn. Gwneud patrymau heb ei gwmpasu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM