Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Gweithdy gwneud ddillad ar gyfer rhai sy'n gwella

Dosbarth i wellwyr ddatblygu sgiliau i lefel uwch.

Dosbarth arddull gweithdy lle byddwch chi'n gweithio ar broject gwneud gwisg o ddewis. Dim ond yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes yn gallu defnyddio peiriant gwnio. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau newydd a phresennol, gan ddatblygu eu gwybodaeth am wneud dillad i lefel uwch.

Bydd elfennau o'r dosbarth yn cynnwys:

 • Mesur cywir.
 • Deall cyfarwyddiadau a thermau patrwm.
 • Gwybodaeth am ffabrig.
 • Torri dillad allan.

Sylwch mai dim ond patrymau masnachol fydd yn cael eu defnyddio yn y cwrs hwn. Nid yw gwneud patrymau yn rhan o'r cwrs hwn.

Yn addas ar gyfer: Canolradd.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd angen i ddysgwyr ddod a phecyn gwnio sylfaenol. Mae pecyn gwnio sylfaenol yn cynnws:

 • Tap mesur.
 • Pinnau dur (pen gwydr).
 • Siswrn mawr i dorri ffabrig.
 • Siswrn bach i dorri edafedd.
 • Trywyddau taclo.
 • Nodwyddau gwnio a llaw - cymysgedd.
 • Siswrn torri papur.
 • Marciwr ffabrig/sialc neu defnyddio wres i'w ddileu.
 • Sgwar gosod/pren mesur.
 • Pensil.
 • Blwch offer gwnio bach/canolig.
 • Amrywiaeth o edafedd gwnio peiriant (gwyn/llwyd/ecru a du) i ddechrau.
 • Cadwch lygad am ffabrigau/dillad ac ati ar gyfer ailgylchu, siopau elusennol, yn eich cartref eich hun.

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Dydd Mercher 2 Hydref 201912.00pm - 2.00pmTy CyfeillgarwchHelen Fencott1221
Dydd Mercher 15 Ionawr 202012.00pm - 2.00pmTy Cyfellgarwch (gall leoliadau newid)Helen Fencott1222
Dydd Mercher 22 Ebrill 202012.00pm - 2.00pmTy CyfeillgarwchHelen Fencott1223

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM