Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Gwneud dillad a chrefft nodwydd i ddechreuwyr

Mae'r cwrs yn cyflwyno sgiliau i fynd i'r afael ag amrywiaeth o brosiectau ar gyfer gwneud dillad sylfaenol gan ddefnyddio patrymau masnachol. Cewch ddysgu am ffabrigau, a thechnegau torri a gwnïo.

Dechreuwr

Dyma ddosbarth lle byddwch yn gweithio ar eich prosiect eich hun gydag arweiniad gan y tiwtor.

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddysgu'r sgiliau angenrheidiol e.e. defnyddio offer torri, defnyddio peiriant gwnïo a pheiriant clobwytho yn ogystal â gwnïo â llaw. Ni chaiff myfyrwyr ddefnyddio'u peiriannau gwnïo eu hunain oherwydd materion Iechyd a Diogelwch. Darperir y rhain gan y ganolfan.

Byddwch yn harddu dillad ag addurniadau ac addurnau a wnaed â llaw gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau, gan gynnwys uwchgylchu peth o'ch hen ffabrigau. 

Mae'r dosbarth yn darparu ar gyfer gallu cymysg o ddechreuwyr i ddysgwyr â pheth profiad.  Defnyddir dull gweithdy ar gyfer y dosbarth hwn.

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Llun 7.00pm - 9.00pm

30 Ebrill 2019 - 9 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: Helen Fencott

Côd: LLAWN

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Bydd rhestr o ddeunyddiau ar gael gan y tiwtor ar ddechrau'r dosbarth cyntaf. Brasamcan o gost y cyfarpar gwnïo i ddechrau yw tua £20; e.e. Siswrn torri; edafedd; nodwyddau gwnïo a phinnau, ynghyd â chost y defnyddiau a'r patrymau pan fo'u hangen wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen.

Bydd myfyrwyr yn darparu eu deunyddiau eu hunain.

Awgrym: dechreuwch gasglu ffabrigau y gellir eu hailgylchu, yn ogystal â botymau, rhubanau, plethwaith etc. o'ch cartref neu siopau elusennol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM