Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol loes - Gwneud dillad a chrefft nodwydd ar gyfer ddechreuwyr

Mae'r cwrs yn ymdrin a sgiliau i fynd i'r afael ag ystod o brosiectau ar gyfer gwneud dillad sylfaenol gan ddefnyddio patrymau masnachol. Dysgu am ffabrigau, technegau torri a gwnio.

Dosbarth yw hwn lle byddwch chi'n gweithio ar eich prosiect eich hun gydag arweiniad gan y tiwtor.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau fel defnyddio offer torri, defnyddio peiriant gwnïo a gor-gloi yn ogystal â gwnïo â llaw. Dysgwch addurno dillad gydag addurn a thrimins wedi'u gwneud â llaw gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau a thechnegau, gan gynnwys uwch-feicio rhai o'ch hen ffabrigau blinedig.

Ni all myfyrwyr ddefnyddio eu peiriannau eu hunain yn y dosbarth a bydd angen iddynt ddefnyddio'r rhai a ddarperir gan Ddysgu Gydol Oes. Hwylusir y dosbarth mewn arddull gweithdy.

Yn addas ar gyfer: Gallu cymysg o ddechreuwyr i ddysgwyr sydd a rhywfaint o brofiad.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd rhestr o ddeunyddiau ar gael gan y tiwtor yn y dosbarth cyntaf. Cost fras offer gwnïo i ddechrau yw £20: e.e. siswrn; edafedd; nodwyddau a phinnau gwnïo ynghyd â chost deunyddiau a phatrymau yn ôl yr angen wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen.

Bydd myfyrwyr yn darparu eu deunyddiau eu hunain.

Awgrym: dechreuwch gasglu ffabrigau y gellir eu hailgylchu, ynghyd a botymau, rhubanau a blethi o'r cartref neu siopau elusennol.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Llun 30 Medi 20197.00pm - 9.00pmTy CyfeillgawrchHelen FencottLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Llun 13 Ionawr 20207.00pm - 9.00pmTy Cyfeillgawrth (gall leoliadau newid)Helen FencottLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Llun 20 Ebrill 20207.00pm - 9.00pmTy CyfeillgawrchHelen FencottLLAWN

Ymuno â'r rhestr aros

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM