Chwilio'r wefan
English

Gwenwch! Mae parciau Abertawe'n ymuno â'r mympwy emoji

Bydd gan rai o barciau mwyaf poblogaidd Abertawe atyniadau newydd trawiadol yr wythnos nesaf - emojis enfawr.

EmojiMorriston120718

Bydd wynebau enfawr sy'n gwenu - rhai â sbectol haul, rhai â llygaid siâp calon -  yn cael eu torri yn y glaswellt mewn sawl lleoliad ar draws y ddinas.

Bydd eu hymddangosiad yn cyd-fynd â'r Wythnos Caru Parciau ledled y DU (13-20 Gorffennaf), Diwrnod Emoji y Byd (17 Gorffennaf) a llu o weithgareddau am ddim yn yr awyr agored a gynhelir i'r cyhoedd gan dîm ParkLives Cyngor Abertawe.

Bydd emojis enfawr yn ymddangos mewn sawl parc lle cynhelir gweithgareddau ParkLives yn ystod yr Wythnos Caru Parciau, gan gynnwys:

  • Parc Victoria, ger Neuadd y Ddinas - sesiynau cylchedu o 12.15pm i 1.00pm ddydd Mawrth a dydd Iau;
  • Parc Williams, Casllwchwr - sesiynau ffitrwydd parkour o 5.00pm i 6.00pm a 6.00pm i 7.00pm ar ddydd Mercher (rhaid cadw lle ymlaen llaw);
  • Parc Llewelyn, Treforys - sesiwn mynyddfyrddio o 9.45am i 11am ac o 11.15am i 12.30pm ddydd Sul.

I weld yr amrywiaeth llawn o sesiynau ParkLives a gynhelir yn eich ardal chi ac i gadw lle, ewch i www.abertawe.gov.uk/parklives

Wedi'i bweru gan GOSS iCM