Chwilio'r wefan
English

Pobl ifanc o Abertawe sy'n dwlu ar gelf yn arddangos eu gwaith gydag artist byd-enwog

Mae gwaith creadigol gan blant ysgol ifanc o Abertawe bellach yn cael ei arddangos i'r cyhoedd ar y cyd â darnau o waith gan artist byd-enwog.

FutureGV120718

Paentiodd disgyblion o ysgolion y ddinas grysau gwyn gyda lluniau lliwgar o'u gobeithion ar gyfer y dyfodol - ac mae miloedd o bobl sy'n dwlu ar gelf yn barod i'w mwynhau.

Mae'r crysau'n hongian yn Oriel Gelf Glynn Vivian yng nghanol y ddinas fel rhan o arddangosfa fawr gan NS Harsha, enillydd blaenorol gwobr gelf fawreddog Artes Mundi.

Cynhelir y sioe, Facing, mewn llawer o leoedd yn yr oriel yng nghanol y ddinas drwy gydol yr haf.

Enw elfen y plant o'r sioe yw Future, sef prosiect cydweithredol lle'r oedd y bobl ifanc yn ymweld â gweithdai yn yr oriel gan ddychmygu eu gobeithion ar gyfer y dyfodol drwy addurno crysau a oedd yn rhy fawr iddynt ond y byddent yn tyfu iddynt yn y dyfodol.

Roedd y rhain yn cynnwys disgyblion o Ysgol Gynradd yr Hafod, Ysgol Gynradd San Helen ac Ysgol Gynradd Gymraeg y Login Fach yn Waunarlwydd. Cymerodd Canolfan Addysg Step Ahead a Chriw Celf yr Ifanc Oriel Gelf Glynn Vivian ran hefyd.

Llun Disgyblion o Ysgol Gynradd San Helen, Nasma, ar y chwith, ac Arif, ar y dde, gyda - o'r chwith - yr artist NS Harsha, swyddog arddangosfeydd Oriel Gelf Glynn Vivian, Katy Freer, a chyfarwyddwr a churadur Artes Mundi, Karen MacKinnon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM